Välja rätt kakel

Kakel är något vi traditionellt använder i kök och badrum, men detta är inte på något sätt de enda rummen som kan använda sig av kakel. Varje gång man planerar på att sätta upp kakel gäller det dock att man att tänker på vilket kakel som passar bäst.

Majoriteten av kakel man kan hitta idag är så kallat glaserat kakel. Men det finns även oglaserat som inte har samma blanka yta utan är mer matt. Men den glaserade ytan är inte bara estetiskt utan gör även kakel lättare att rengöra. Oglaserat kakel drar lättare åt sig både fett och smuts och är dessutom svårare att rengöra. Utöver detta har man huvudsakligen två viktiga faktorer att tänka på: storleken på plattorna och färgen. Vad gäller storleken måste man först utgå från hur stort område man faktiskt vill täcka.

Med ett större område kan man också använda sig av större plattor. Men att små plattor kan användas både på små och stora ytor. När man dock talar om färgen är detta väldigt mycket en smaksak. Men som med allting annat kan man alltid utgå från vilka färger man har runtikring och sedan välja färger som antingen matchar eller skapar kontrast. För riktigt stora ytor, som när man ska kakla ett helt helt badrum, är det vanligt att höra att man ska försöka hålla sig ganska neutral till sin bas och sedan satsa på starkare färger och med komplexa mönster i detaljerna.